Hakikat âlemine açılan gizli pencere: Rüya

Rüyanın en basit tanımı ‘uykuda görülen şey’. Daha geniş bir tarifi ise ‘hakikat âlemine açılan pencerelerden, olmuş ve olacak olayların aynen veya bir kısım sembollerle müşahede edilmesi’ şeklinde.

Rüyalar, sadık rüyalar ve karmakarışık düşler diye iki kısma ayrılıyor. Sadık rüyalar Hazreti Peygamber’in (sas) tabiriyle nübüvvetin kırk altı cüzünden biri. İnsanlar için rüyayı görmek kadar tabir ettirmek de önemli. Hatta ‘marifet rüyayı görmekte değil tabir ettirmekte’ diye meşhur bir deyiş var. Rüyaların nasıl yorumlanacağına dair ilim adamları ölçüler koymuş. Ancak bu konuda birçok hurafenin yol aldığını söylememek de imkansız. Yusuf Budak ve Ali Belbağı’nın kaleme aldığı eser, ciddi kaynaklardan derlenmiş bilgilerle rüyaların nasıl yorumlanacağına dair ipuçları veriyor.

20 Aralık 2005