Rüya | Konular | Kitaplar

Caferiler gerçekten caferi mi?

Silsilei zehebin 4. sü olan Caferi Sadık hazretlerinin ismine benzemesi yönüyle Caferilik, gerçekte de bu zatın yolunda gitmeyi mi kendisine düstur edinmiş ?

İmam-ı Cafer-i Sadık hazretleri Sünni’dir. 12 imamın hiç birisi Sebeci, Rafizi veya Vehhabi değildir. Hepsi de Sünni’dir, yani Resulullahın yolundadır. Sünni demek, sünnete uyan, yani Resulullahın yolunda olan demektir.

Şia, Hz. Ali’nin taraftarı demektir. Sünniler Hz. Ali’yi ve Resulullahın diğer eshabını sever, ayrım yapmaz. Çünkü hepsinin Cennetlik olduğunu bilir. Kur’an-ı kerimdeki, eshab-ı kiramın tamamının Cennetlik olduğunu bildiren âyetlerden birisinin meali şöyledir:
(Mekke’nin fethinden önce Allah için mal verip savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi, sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah onların hepsine hüsnayı [en güzel olanı, yani Cenneti] söz vermiştir.) [Hadid 10]

Şimdi soruyoruz: İmam-ı Cafer Sadık hazretlerinin, babası Muhammed Bakır hazretlerinin, oğlu Musa Kazım hazretlerinin, torunu Ali Rıza hazretlerinin mezheplerine niye uymuyorsunuz? Yine biz cevap verelim. Çünkü onların toplanmış bir mezhepleri yoktu. Onun için bu mübarek zatların mezhebine uyan yoktur.

Musa Kazım ve dedesi Muhammed Bakır’ın tedvin edilmiş mezhepleri olmadığı gibi, diğer Sünni âlimlerin de mezhepleri tedvin edilmiş değildi. Mesela imam-ı Sevri de büyük bir âlimdir, imam-ı a’zam ayarında bir âlimdir ama mezhebi tedvin edilmediği için onun mezhebine uyulmamıştır. Hz. Ali’nin Hz. Ömer’in de mezhepleri vardı, ama tedvin edilmediği için bir sistem halinde olmadığı için onların mezheplerine uyamıyoruz. Hak mezheplerin dört mezheple sınırlandırılmış olması bundandır.

Peki, imam-ı Cafer hazretlerinin mezhebi tedvin edilse idi, Müslümanlar imam-ı a’zamın hocasının mezhebini inkâr mı ederdi? Bu hiç mümkün mü? Ehl-i beyti sevmeyen Sünni olamaz. Çünkü Resulullahı seven onun akrabalarını da, torunlarını da arkadaşlarını da, hanımlarını da sever.

Peki bugün Caferiyiz diyenler gerçekten imam-ı Cafer hazretlerinin mezhebinde mi?

Seadet-i Ebediyye kitabında diyor ki:
Şiiler, kendilerine (Caferi) diyor. Halbuki, bu büyük imam, Ehl-i sünnet idi. Ehl-i sünnet âlimlerinin ve Evliyanın üstadı idi. Büyük İslam âlimlerinin gözbebeğidir. Din bilgisi üzerinde hiç kitap yazmadı. Şiilerin dört esas kitabı olan Küleyni’nin (Kafi)si, İbni Babeveyh Ebu Cafer Muhammed bin Ahmed Ali Kummi’nin (Menla yahdur)u, Ebu Cafer Muhammed bin Hasen Tusi’nin (Tehzib) ve (İstibsar) kitaplarında, imam-ı Cafer Sadıktan emirler, haberler yazılı ise de, bunları bildirenlerin sağlam ve sahih olmadıklarını kendileri de bildirmektedir. İmamiyyenin otuzikinci fırkasına Caferiyye denilir. Bunlar, Hasen-i Askeri öldükten sonra, kardeşi Cafer bin Ali imam oldu. Hasen-i Askeri’nin evladı yoktu derler. Bu Caferilerin, imam-ı Cafer Sadık’la bir ilgileri yoktur.

Şiilerin bugün ellerinde bulunan hadis ve fıkıh kitaplarını Ebu Cafer Muhammed bin Yakub Küleyni ile Ebu Cafer Muhammed bin Hasen Kummi yazdıkları için, kendilerine Caferi diyorlar.

Demek ki Caferiliğin, imam-ı Cafer sadıkla ilgisi yoktur. İlgisi olsa idi, bu kadar ehl-i sünnet âlimi, Resulullahın torunlarından kıymetli bir zatın mezhebine girmez mi idi?

* * *

http://www.zehirli.org/node/1851

8 yorum

Caferi sadık.

Yukarıdaki açıklamanın bütününün İmam Cafer-iSadıkla alakası yoktur.Bu mevzu ile alakalı tafsilatlı malumatın Şia ve Ehli sünnet kaynaklarında mevcut olduğunu belirtiriz.İmam Caferi sadık,İmam-ı Azam'ın hocası olup"O olmasaydı Numan helak olmuştu" ve;"Ben iki sene onun nuru ile nurlandım "dediği İmam Cafer-i Sadıktır.Peki Cafer-i Sadık nerede sünni oluyor?Hakikatlerin araştırılması ve hakikatin belirtilmesi Allah katında bir mes'uliyettir.

22.04.2013 - Mehmed canan

CVP:Caferi sadık.

oradaki iki seneden kasıt TASAVVUF'tur.. tarikattır. Rabıtadır. Caferi sadık hazretleri bütün nakşi ve kadiri tarikatların silsilesindedir. Bizim için şahı nakşıbendi neyse caferi sadık odur..

ancak şiilerin caferisi caferi sadık hazretleri değildir. Tamamen isim benzerliğidir

25.04.2013 - bilgi

Caferi sadık A.S.

İmamı caferisadık'ın sünni olduğunu söylemek,ne büyük safdilliktir!İmam Caferi sadık A.S. zamanında sünnilikmi vardı?Ebu hanifeyi yetiştiren Ehlibeyt imamı Caferi sadık nasıl sünni oluyor?Sadece bağnazca yazılmış ,hakikat saptırılmıştır,hiçbir ehemmiyeti olmayan hayali bir yazı, o kadar!

23.09.2013 - Mehmed canan

CVP:Caferi sadık A.S.

o dönem caferilik varmıydı ki caferi olacağını sanıyorsunuz? Sunnilik sünnet takip etmektir. Peygamberimiz ile başlayan bir süreçtir.

24.09.2013 - süreç

cevap

saçmalık şii ler peygamber zamanında var dı ayrıca caferi sadık a şii dir hemde sünnet biz imam azamı seviyoruz çünkü yanlış yoldan dönmüştür ve şii olmuştur bu girişim onun şehadetine yol aççmıştır ken imamınızın neden öldürüldügünü gizliyorsunuz yazıklar olsun

14.01.2014 - Misafir

CVP:cevap

Bir şii gözü ile şiilik nasıl bir şey olduğuna yorumunuz gayet iyi açıklıyor!

Şiiler peygamber efendimiz zamanında vardı diyorsunuz.. Olması normal çünkü tonla münafıklarla alakalı ayetler var. Şiiliğin tohumu da münafıklar arasından çıkmadı mı?

O münafıklar peygamber efendimizin en sadık dostu hz. ebu bekre düşman değillermiydi?

Siz imam azam\'ın ölümü sorguluyorsunuz da, şiilirin her gün lanet okudukları hz. ömer efendimizi kimler öldürdü yada öldürttü? Hz. osman, hz alinin şehadetleri..

İşte peygamber efendimiz döneminde olan münafıkların yeşerttiği filizler, münafıkların ocaklarına incir ağacı dikecek islam büyüklerini bir bir öldürmeye çalıştı..

Sakın itiraz etmeyin.. Bu şii ve caferilerin hala hz. ebu bekr, hz ömer ve hz osman düşmanlıkları neden sürüyor dersiniz?

20.01.2014 - beyin cimnastiği

cevap

İmamların sünni olmasını demek icin isbat lazimdir. Hic bir isbatin yok. Eddurul mansur (Suyuti) da Beyyine 7 - bu şiilere aiddir -diyor. 12 imam sünnidise neden İmam Sadikin talebelerinden Hanefinin dedikleri onun el yazisiyla tasdiklanan şeriatina zittdir? Sen kendi mezhebinde ol berader amma yalan yazma. İmamlarin tevellud ve şehadetlerinin gununu bile bilmiyorsunuz. Yani internetden oyrenibde bana cevap yazmaga acele etme. Kendin de bunu cok iyi biliyorsun şimdiki şiiler İmamların ismini bilmekle onlarin mevlid ve şehadet gunlerini insanlara tebligat olsun diye yapiyorlar. Hemde 12 imamcisinizsa neden kitaplarinzida İmam Ali Hasan ve Huseynden başka imamdan hedisler yok?

23.01.2014 - Misafir

CVP:cevap

Hala şunu anlatamıyoruz. Caferi Sadık hazretleri ile caferilerin caferi aynı değil. Farklı isimler. caferilik o kadar eski olsa zaten islam dünyası caferi olurdu. bir avuç caferi var. sadece isim benzerliğini propaganda amaçlı olarak kullanıyorsunuz..

23.01.2014 - halaaaa