Süleyman Hilmi Tunahan'ın babasının rüyası

Son devrin büyük islam alimlerinden biri olan Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.) hazretleri dünyaya gelmeden çok yıllar önce babası bir rüya görmüştür.

Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.) hazretlerinin babası Osman Efendi'dir. Osman Efendi, İstanbul’da eğitim görüp tahsiline devam ederken, dikkate şâyân bir rüya görür.

Rüyasında, vücudundan kopan bir parçanın gökyüzüne çıkıp dünyaya ışık saçtığını görür ve rüyasını “sulbünden gelecek bir evladının dünyayı mânen aydınlatacağı” şeklinde tabir eder.

Silistre’ye dönünce evlenir. Dünyaya gelen Fehim, Süleyman Hilmi, İbrahim ve Halil ismindeki dört oğlundan rüya tabirine muvafık düşecek istidâdı Süleyman Hilmi’de görür.

Onun yetişmesi için hususî bir ihtimam gösterir.

1888 yılında dünyaya gelen Süleyman Hilmi Tunahan, babasının da desteği ile istanbula gelir eğitim almaya başlar. İstanbulda bütün islami ilimleri öğrenir ve Müderris olur. Müderris bugünkü anlamı ile profosör demektir.

Arkasından yaptığı hizmetler ile babasının gördüğü rüya gerçekleşmiş. Ve manevi olarak bütün dünyayı ilmi ile aydınlatmıştır.