Said Nursi'nin Hayatını Değiştiren Rüya

Said Nursi, rüyasında Sırat Köprüsü'nde, tüm peygamberlerle görüşüp ellerini öptükten sonra Peygamberimiz'in ellerine kapanır, öper ve bir istekte bulunur. Hayatı değişir.

Rüyasında Sırat Köprüsü'nde, tüm peygamberlerle görüşüp ellerini öptükten sonra nihayet şanlı Peygamberimiz'in ellerine kapanır, öper ve ilim talep eder.

Baba ve annesi hakiki birer m'ümin olan Said Nursî'nin hayatında çeşitli özel anlar bulunmaktadır. Yeri geldikçe bahsedeceğimiz bu anlar, onun hayatına istikamet vermiştir. İşte bunlardan bazıları şöyle anlatılagelmiştir:

Anne ve babasının yanında iken bir gece rüyasında kıyametin koptuğunu görür. Bu esnada Peygamberimiz'i ziyaret etmeyi arzu eder. Nasıl ziyaret edeceğini düşünürken gidip Sırat Köprüsü'nün başında beklemek hatırına gelir. Bütün insanların oradan geçeceğini düşünür. Peygamberimiz de oradan geçerken ziyaret edip ellerini öperim diyerek gidip bekler. Ve Sırat Köprüsü başında bütün peygamberlerle görüşür, ellerini öper. Nihayet Peygamberimiz'in ellerine kapanır ve ilim talep eder.

Hazret-i Peygamber, "Ümmetimden sual sormamak şartıyla sana Kur'ân ilmi verilecektir" diye müjde verir. Heyecan ve sevinç içinde uyanır. Bu rüyadan sonra Said, ömrü boyunca, "Her suale cevap verilir, fakat sual sorulmaz" esasını kendine düstur edinmiştir...